Free Download HGU On Health Diabetes  APK

Free Download HGU On Health Diabetes APK

Description of HGU On Health Diabetes

DIABETES APP (OnHealth)

OnHealth Diabetes 1. motako diabetesa duten pertsonentzako aplikazioa da; euren gaixotasuna hobeto kudeatzen laguntzea du helburu. Galdakao-Usansolo Ospitaleko (GUO) Endokrinologia Zerbitzuak egin du aplikazioa, eta diseinatzerako orduan zerbitzu horretako pazienteek ere parte hartu dute.

Aplikazioa egiterakoan, ADAk (American Diabetes Association) ezarritako kontrol-helburuak hartu dira kontuan. Helburu horiek, dena den, pertsona bakoitzaren ezaugarrien arabera egokitu daitezke eta, hain zuzen, egokitu behar dira. Halaber, “1. motako diabetes mellitusa duten eta tratamendu intentsiboan dauden gazte eta helduentzako gida” argitalpenean jasotako argibideak eta gomendioak sartu dira aplikazioan.Gida hori diabetesaren gainean hezitzaile-lanetan dabiltzan GUOko langileek egin dute.

Aplikazioak, bada, honako aukera hauek eskaintzen ditu:

– Gluzemia, karbohidrato eta intsulinen erregistroa, 7 laginetan
– Nork bere menuak egin eta gordetzeko aukera
– Elikagaien bilatzailea eta karbohidratoen kalkulua
– Karbohidrato- eta intsulina-neurketen historia
– Desoreka akuturik badago (hipo eta hipergluzemiak), alarmak jotzen du
– Gluzemia-helburuetatik aldenduz gero, ohartarazi egiten du, eta informazioa zabaltzeko aukera ematen du.
– Gluzemien batez bestekoen kalkulua, erregistroetan oinarrituta, eta HbA1c (hemoglobina glikatua) indizeen irudikatzea emotikonoen bidez

Endokrino zerbitzu ospitale Galdakao-ek diseinatua, Itziar Landajo eta Marta Camarero diabetes hezitzaileek.

APP DIABETES (OnHealth)

OnHealth Diabetes es una aplicación destinada a personas con Diabetes tipo 1 con el fin de que les sirva para ayudarles a mejorar la gestión de su enfermedad. Esta aplicación, ha sido realizada por el Servicio de Endocrinología del Hospital Galdakao-Usansolo (HGU) y ha contado, en su fase de diseño, con la colaboración de pacientes tratados en este servicio. La aplicación OnHealth es una aplicación dinámica y sencilla

Para su elaboración se han tenido en cuenta los objetivos de control recomendados por la ADA (American Diabetes Association), objetivos que pueden y deben ser individualizados para cada persona. Además, esta aplicación se complementa con la información y recomendaciones estipuladas por la publicación : “Guía para jóvenes y adultos con DM tipo 1 y en tratamiento intensivo” elaborada por educadoras en diabetes del HGU.
Esta aplicación incluye:

– Registro de glucemias, carbohidratos e insulinas en 7 tomas
– Opción de crear y guardar tus propios menús
– Buscador de alimentos y calculo de carbohidratos
– Histórico de mediciones de carbohidratos e insulina
– Alarmas ante descompensaciones agudas (hipo e hiper glucemias)
– Avisos ante la desviación de objetivos glucémicos con opción de ampliación de información
– Calculo de medias de glucemias según los registros y representación, mediante emoticonos, de los índices de HbA1c (hemoglobina glicada)

Diseñada por el servicio de endocrino del hospital Galdakao, por Itziar Landajo y Marta Camarero Educadoras en diabetes.
DIABETES APP (OnHealth)

Diabetes 1. motako OnHealth diabetesa Duten aplikazioa gives pertsonentzako; euren hobeto gaixotasuna kudeatzen laguntzea du Helburu. Galdakao-Usansolo Ospitaleko (GUO) Endokrinologia Zerbitzuak egin du aplikazioa, diseinatzerako eta ere orduan Zerbitzu pazienteek horretako part hartu dute.

Aplikazioa egiterakoan, Adak (American Diabetes Association) ezarritako kontrol-helburuak hartu dira kontuan. Helburu horiek, dena den, pertsona bakoitzaren ezaugarrien arabera egokitu daitezke eta, hain Zuzen, egokitu behar dira. Halaber, “1. motako mellitusa diabetes Duten tratamendu intentsiboan Dauden eta eta gazte gida helduentzako “argitalpenean argibideak jasotako dira eta gomendioak sartu aplikazioan.Gida hori diabetesaren gainean hezitzaile-lanetan dabiltzan GUOko langileek egin dute.

Aplikazioak, bada, honako aukera hauek eskaintzen ditu:

– Gluzemia, karbohidrato eta intsulinen erregistroa 7 laginetan
– Nork bere menuak egin eta gordetzeko aukera
– Elikagaien bilatzailea eta karbohidratoen kalkulua
– Karbohidrato- eta intsulina-neurketen history
– Desoreka akuturik badago (hypo eta hipergluzemiak), alarmak du jotzen
– Gluzemia-helburuetatik aldenduz Gero, ohartarazi egiten du, eta informazioa zabaltzeko aukera ematen du.
– Gluzemien batez bestekoen kalkulua, erregistroetan oinarrituta, eta HbA1c (hemoglobin glikatua) indizeen irudikatzea emotikonoen Bidez

Endokrino Zerbitzu ospitale Galdakao-ek diseinatua, eta Itziar Landajo Marta Camarero hezitzaileek diabetes.

APP DIABETES (OnHealth)

OnHealth Diabetes is an application for people with type 1 diabetes in order to serve them to help them better manage their disease. This application has been made by the Department of Endocrinology of Galdakao-Usansolo (HGU) Hospital and has counted in its design phase, with the collaboration of patients treated in this service. The OnHealth application is a dynamic and simple application

Its preparation took into account the control objectives recommended by the ADA (American Diabetes Association), objectives that can and should be individualized for each person. In addition, this application is complemented by the information and recommendations set forth by the publication: “Guide for youth and adults with type 1 DM and intensive treatment” developed by educators HGU diabetes.
This application includes:

– Registration of glycemia, carbohydrates and insulins 7 shots
– Option to create and save your own menus
– Search and calculating carbohydrate foods
– History of carbohydrates and insulin measurements
– Alarms to acute decompensation (hypo- and hyper glycemia)
– Notices to the deviation of glycemic targets with expansion option information
– Calculation of mean glycemia according to records and representation, using emoticons, indices HbA1c (glycated hemoglobin)

Designed by endocrine service hospital Galdakao, by Itziar Landajo and Marta Camarero diabetes educators.
Corrección de fallos con el servidor

App Information of HGU On Health Diabetes

App Name HGU On Health Diabetes
Package Name www.tapquo.diabetesAndroid
Version
Rating ( 29 )
Size 4.1 MB
Requirement Android 4.1+
Updated
Installs 1,000+
Category Apps, Medical
Developer

Tags: , , ,